Znajdujesz się w: Początek

 

W STOLICY ŁOTEWSKICH POLAKÓW …

Drukuj PDF

W drugiej połowie marca , od 24 – 28 , miałam możliwość uczestniczyć w intensywnym kursie dla nauczycieli języka rosyjskiego „ Zastosowanie interaktywnych metod w nauczaniu języka rosyjskiego ‘’, który odbył się w łotewskim mieście Daugavpils , a został zorganizowany w ramach projektu „ Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych ‘’ i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Zgodnie ze swoją nazwą , kurs był rzeczywiście intensywny , wypełniony zajęciami na temat historii Łotwy i Daugavpilsu oraz metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego , a także obserwacjami lekcji języka rosyjskiego w starszych klasach rosyjskich szkół średnich , w których rosyjski jest językiem mniejszości narodowej . Oczywiście , był czas na zwiedzanie miasta i zapoznanie się z jego najcenniejszymi zabytkami i centrami życia kulturalnego .

Daugavpils jest drugim pod względem wielkości miastem Łotwy i jej wschodnią metropolią . Tu przyszli na świat : znany i ceniony na Zachodzie , a szczególnie w USA , malarz Mark Rothko , król tanga Oskar Strok oraz uznany aktor i reżyser Solomon Mihoels . Symbolami miasta są dziewiętnastowieczna twierdza dyneburska i Wzgórze Kościelne , na którym wznoszą się świątynie czterech wyznań : protestancka katedra Marcina Lutra , rzymsko – katolicki kościół Najświętszej Marii Panny , prawosławna katedra świętych męczenników Borysa i Gleba oraz świątynia staroobrzędowców - św . Mikołaja Cudotwórcy . Warto w tym miejscu zaznaczyć , że w mieście najliczniejszą grupą wyznaniową są katolicy , a dalszej kolejności – prawosławni , staroobrzędowcy , protestanci . Najbardziej reprezentacyjną ulicą jest ulica Rigas , a miejscami , które koniecznie trzeba zobaczyć , są m.in. Daugavpilskie Muzeum Krajoznawstwa i Sztuki z salą sztuki M. Rothko , synagoga , Centrum sztuki garncarskie , Łotewski dom i prawosławna kaplica św . Aleksandra Newskiego .

Bardzo dużą niespodzianką jest fakt , iż Daugavpils jest stolicą łotewskich Polaków . Na dzień 1 I 2011 r. miasto liczyło 102 870 mieszkańców , których skład narodowościowy ( w % ) przedstawiał się następująco : Rosjanie – 51,8 % , Łotysze – 18 % , Polacy – 14,4 % , Białorusini – 7,6 % , Ukraińcy – 2,1 % , Litwini – 0,9 % , inne narodowości – 5,2 % . Z polskością spotkać się tu można prawie na każdym kroku , a teraźniejszość przeplata się z przeszłością : polskie nazwiska mieszkańców ( ot , chociażby nazwiska naszych wykładowców : Witkowska , Bogatkiewicz ) , Centrum kultury polskiej , Państwowe Gimnazjum Polskie im . Józefa Piłsudskiego ( szkoła zaliczana jest do najlepszych pod względem osiąganych wyników w nauce i promowaniu kultury swojego narodu ) , pomnik polskich żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Łotwy w latach 1918 – 20 , tablica pamiątkowa ku czci hrabiego Leona Broel - Platera oraz bohaterów Powstania Styczniowego w Inflantach .

Inaczej aniżeli w Polsce wygląda system nauczania na Łotwie , o czym chciałabym napisać następnym razem . Dziś pragnę podziękować za życzliwość Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego im . Bogusława X , mojej macierzystej placówki , paniom Alicji Flis oraz Jolancie Alabie , a także Dyrektorowi Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im . Karola Estreichera panu Dariuszowi Florkowi za materiały promujące Białogard , które przekazałam do polskiej szkoły w Daugavpilsie .

 

ŁOTWA ? ZUPEŁNIE NIEDALEKO …

Drukuj PDF

 

Wśród kursów metodyczno – językowych dla nauczycieli sponsorowanych przez Unię Europejską funkcjonuje program Comenius . Granty Comeniusa przeznaczone są m.in. dla nauczycieli języków obcych , w tym języka rosyjskiego .

Nie jest łatwo zostać zakwalifikowanym na taki kurs , bo miejsc jest o wiele mniej , aniżeli chętnych . O grant na wyjazd na kursy organizowane od 1 I – 30 IV starało się prawie 900 osób . Weryfikację pomyślnie przeszło jedynie 90 , a wśród nich znalazła się nasza nauczycielka języka rosyjskiego , która została beneficjentką programu „ Uczenie się przez całe życie '' ( rodzaj działania : Mobilność Kadry Edukacyjnej ).

Rusycystka pojedzie na kurs „ Zastosowanie interaktywnych metod w nauczaniu języka rosyjskiego '' do łotewskiego miasta Daugavpils . Łotwa , jedno z najmniejszych państw Europy , składa się z 4 regionów : Inflant , Kurlandii , Semigalii i Łatgalii , która leży na południowym wschodzie kraju . Na bogactwo tego obszaru składają się liczne jeziora i rzeki . Tu właśnie znajduje się drugie pod względem wielkości miasto Daugavpils - liczy ponad 100 tys . mieszkańców . Leży ono nad rzeką Dżwiną . Do najciekawszych jego miejsc należą m.in. Muzeum Historii i Sztuki z salą poświęconą malarzowi Markowi Rothce ; Wzgórze Kościołów , na którym mieszczą się 4 kościoły – prawosławny sobór Borysa i Gleba , katolicki kościół Niepokalanego Poczęcia , luterański kościół Martina Lutra i kościół staroobrzędowców .

Zakwalifikowanie się na kurs nauczycielka poczytuje za duży sukces , ale nie tylko w wymiarze indywidualnym . Uważa bowiem , że jest to także sukces placówki , w której pracuje i z którą się identyfikuje .

 

Lista uczestników etapu rejonowego konkursów przedmiotowych

Drukuj PDF

Lista uczestników etapu rejonowego konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 do pobrania stąd.

Rekrutacja 2014/2015

Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do naszego Liceum w roku szkolnym 2014/2015. Poniżej znajdziecie wszelkie niezbędne dokumenty:

- Zasady rekrutacji
- Terminy rekrutacji
- Punktacja 2014
- Podanie do szkoły

Nowy Samorząd Szkolny

Drukuj PDF

W dniu 8 października 2013r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Wzięło w nich udział 214 uczniów Liceum.

 

Przewodnicząca  SU:
Kamila Borkowska (klasa 2a)

Zastępca:
Kacper Matkowski (klasa 2e)

Skarbnik:
Klaudia Bartoszewicz (klasa 1a)

Mediator:
Daria Lampka (klasa 2e)


Członkowie:
Kuba Czajkowski (klasa 1a)
Julia Różyńska (klasa 1b)
Katarzyna Szumska (klasa 1b)
Konrad Kozioł (klasa 1 b)
Sylwia Nosowicz (klasa 1c)
Piotr Furtak (klasa 2b)
Klaudia Karpińska (klasa 2c)
Aleksandra Drąg (klasa 2c)
Hubert Ciechanowicz (klasa 2d)

 

Copyright © Lo Białogard 2014